مطالب آموزشی

آموزش آرایه ایهام

ایستگاه یادگیری ایهام و ایهام تناسب مهم ترین بحث بدیع است و استاد بی همتای آن حافظ شیرازی است .ایهام یا توریه ،توهیم یا تخییل در لغت به معنی «به

ادامه مطلب>
اسکرول به بالا