برگزاری آزمون های موضوعی و آزمون جامع زیست شناسی( پلن اول)

سریع تر خریدی مطمئن تدریس برتر حس تفاوت موفقیت با آنلاین کاوش

آزمون ها به صورت هفتگی در بازه زمانی مشخص شده برگزار خواهد شد.
ارائه پاسخ تشریحی پس از برگزاری آزمون 
برنامه آزمون ها:
آزمون شماره ۱ ( بدن انسان فصل ۱ تا ۵ یازدهم)                     یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۹
آزمون شماره ۲   ( فصل ۶ و ۷ یازدهم و فصل ۳ و ۴ دوازدهم)       شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۵
 
آزمون شماره ۳  ( بقیه دوازدهم )                                          دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴
آزمون شماره ۴ ( جانوری + گیاهی تمام پایه ها)                    دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱
آزمون شماره ۵  ( آزمون جامع )                                        شنبه ۱۴۰۰/۴/۵
آزمون ها به صورت هفتگی در بازه زمانی مشخص شده برگزار خواهد شد.
ارائه پاسخ تشریحی پس از برگزاری آزمون 
برنامه آزمون ها:
آزمون شماره ۱ ( بدن انسان فصل ۱ تا ۵ یازدهم)                     یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۹
آزمون شماره ۲   ( فصل ۶ و ۷ یازدهم و فصل ۳ و ۴ دوازدهم)       شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۵
 
آزمون شماره ۳  ( بقیه دوازدهم )                                          دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴
آزمون شماره ۴ ( جانوری + گیاهی تمام پایه ها)                    دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱
آزمون شماره ۵  ( آزمون جامع )                                        شنبه ۱۴۰۰/۴/۵
اشتراک در
اطلاع از
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات
اسکرول به بالا