زبان انگلیسی دهم

سریع تر خریدی مطمئن تدریس برتر حس تفاوت موفقیت با آنلاین کاوش

زبان انگلیسی دهم

 

نیم سال دوم +مرور نیم سال اول

 

مدرس : خانم شکرعلی

 

تدریس کامل گرامر و متن درس+ارائه جزوه کامل +برگزاری آزمون +تدریس نکات کنکوری +حل نمونه سوال
تعداد جلسات :۱۲جلسه

 

شهریه :۳۰۰هزار تومان

 

اولین جلسه: ۲۲اسفند ۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
زبان انگلیسی دهم

 

نیم سال دوم +مرور نیم سال اول

 

مدرس : خانم شکرعلی

 

تدریس کامل گرامر و متن درس+ارائه جزوه کامل +برگزاری آزمون +تدریس نکات کنکوری +حل نمونه سوال
تعداد جلسات :۱۲جلسه

 

شهریه :۳۰۰هزار تومان

 

اولین جلسه: ۲۲اسفند ۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
اسکرول به بالا