زبان انگلیسی یازدهم

سریع تر خریدی مطمئن تدریس برتر حس تفاوت موفقیت با آنلاین کاوش

زبان انگلیسی یازدهم

 

نیم سال دوم+مرور نیم سال اول

 

مدرس : خانم شکرعلی

 

تدریس کامل گرامر+ارائه جزوه هرجلسه + تدریس تمام نکات ضروری امتحانات و کنکور +برگزاری آزمون+حل نمونه سوال

 

تعداد جلسات : ۱۲جلسه

 

شهریه :۳۰۰هزارتومان

 

اولین جلسه : ۲۱ اسفند۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
زبان انگلیسی یازدهم

 

نیم سال دوم+مرور نیم سال اول

 

مدرس : خانم شکرعلی

 

تدریس کامل گرامر+ارائه جزوه هرجلسه + تدریس تمام نکات ضروری امتحانات و کنکور +برگزاری آزمون+حل نمونه سوال

 

تعداد جلسات : ۱۲جلسه

 

شهریه :۳۰۰هزارتومان

 

اولین جلسه : ۲۱ اسفند۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
اسکرول به بالا