زبان دوازدهم

سریع تر خریدی مطمئن تدریس برتر حس تفاوت موفقیت با آنلاین کاوش

کلاس زبان انگلیسی دوازدهم

 

نیم سال دوم +مرور نیم سال اول

 

مدرس : خانم شکرعلی

 

تدریس کامل گرامر + نکات کنکوری + ارائه جزوه برای هر جلسه +برگزاری آزمون +حل نمونه سوال

 

تعداد جلسات : ۱۲جلسه
شهریه : ۳۰۰هزار تومان
اولین جلسه : ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
کلاس زبان انگلیسی دوازدهم

 

نیم سال دوم +مرور نیم سال اول

 

مدرس : خانم شکرعلی

 

تدریس کامل گرامر + نکات کنکوری + ارائه جزوه برای هر جلسه +برگزاری آزمون +حل نمونه سوال

 

تعداد جلسات : ۱۲جلسه
شهریه : ۳۰۰هزار تومان
اولین جلسه : ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
اسکرول به بالا