شیمی دوازدهم نیمسال دوم

سریع تر خریدی مطمئن تدریس برتر حس تفاوت موفقیت با آنلاین کاوش

کلاس شیمی دوازدهم
نیم سال دوم

مدرس: استاد همتی

تدریس مفاهیم کتاب به همراه ارائه جزوه هر جلسه بعد از کلاس

برگزاری آزمون های آنلاین هر سه جلسه

تعداد جلسات تدریس : ۱۳

شهریه : ۳۰۰ هزار تومان

اولین جلسه: پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۳ الی ۴/۳۰ بعد از ظهر

کلاس شیمی دوازدهم
نیم سال دوم

مدرس: استاد همتی

تدریس مفاهیم کتاب به همراه ارائه جزوه هر جلسه بعد از کلاس

برگزاری آزمون های آنلاین هر سه جلسه

تعداد جلسات تدریس : ۱۳

شهریه : ۳۰۰ هزار تومان

اولین جلسه: پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۳ الی ۴/۳۰ بعد از ظهر

اسکرول به بالا