کارگاه تست زنی ساختار اتم

سریع تر خریدی مطمئن تدریس برتر حس تفاوت موفقیت با آنلاین کاوش

میتوان گفت بعد از استوکیومتری یکی از زیربنایی ترین بحث ها مربوط به ساختار اتم است و علاوه بر اینکه تعداد قابل توجهی از تست های کنکور سراسری را در بر میگیرد برای مباحث بعدی از جمله روند های تناوبی، نامگذاری ترکیبات معدنی، ساختار لویس و ….. پیش نیاز است 

 

کارگاه های تست زنی به صورت هدفمند برگزار میشود تا با پایان یافتن این کارگاه ها داوطلبان کنکور و دانش آموزان به صورت کاربردی شیمی را مرور کنند 

 

این کارگاه علاوه بر دانش آموزان استاد همتی برای دانش آموزان دیگر هم مفید و ضروری است

 

 

تعداد جلسه: ۳
برنامه کلاس ها:

 

پنجشنبه ها ساعت ۹ شب

جلسه اول پنجشنبه  ۱۵ اسفند 

میتوان گفت بعد از استوکیومتری یکی از زیربنایی ترین بحث ها مربوط به ساختار اتم است و علاوه بر اینکه تعداد قابل توجهی از تست های کنکور سراسری را در بر میگیرد برای مباحث بعدی از جمله روند های تناوبی، نامگذاری ترکیبات معدنی، ساختار لویس و ….. پیش نیاز است 

 

کارگاه های تست زنی به صورت هدفمند برگزار میشود تا با پایان یافتن این کارگاه ها داوطلبان کنکور و دانش آموزان به صورت کاربردی شیمی را مرور کنند 

 

این کارگاه علاوه بر دانش آموزان استاد همتی برای دانش آموزان دیگر هم مفید و ضروری است

 

 

تعداد جلسه: ۳
برنامه کلاس ها:

 

پنجشنبه ها ساعت ۹ شب

جلسه اول پنجشنبه  ۱۵ اسفند 
اسکرول به بالا